вівторок, 20 травня 2014 р.

Тема педагогічного досвіду
«ВСЕБІЧНИЙ ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

дата народження:22 травня, 1966 року
освіта:вища педагогічна
посада:майстер на групі
педстаж:16 років
попередня атестація:2006 р.
посадовий оклад: 12 тарифікаційний розряд
адреса досвіду:Вище професійне училище №25 м.Хмельницького
роки вивчення та рік оформлення досвіду:2000-2011 рр.
 
Актуалізація досвіду:
Турбота про здоров’я та виховання дітей і підлітків – одне з найважливіших завдань нашої держави. Підростаюче покоління – це майбутнє будь-якої країни, будь-якої держави. І яким буде це майбутнє – багато залежить від стану здоров’я, моральних якостей сьогоденних підлітків.
Бути вихователем – велика відповідальність. Виховання – визначальна місія, бо вихователь виховує дитину для всього людства.
Мета виховної роботи – побачити і розвинути в кожному учневі Людину: порядну, добру, інтелектуально розвинену, патріота рідної держави, творчу, небайдужу до навколишнього світу; Людину, якою можна пишатися, яка гідно пройде з високо піднятою головою через усе життя.
Виховати таку людину не просто – тут замало знати сучасні технології і методики навчання і втілювати їх у практику. Найголовніше – треба вже зараз бачити в кожній дитині особистість якою вона вже є, і ту Людину, якою вона стане. В основі виховання повинна лежати любов до дитини, адже в кінцевому результаті вихователь отримує те, що виховував у свого вихованця.

Визначення виду досвіду за характером новизни:
Основою досвіду є спрямування діяльності вихователя так, що виховання учнів повинно розгортатися у виховному середовищі, психологічний клімат якого відбиває найкращі моральні норми нашого суспільства. Самим таким середовищем має стати колектив, група.
Для всебічного розвитку людини особливо важливою є єдність праці та інтелектуального життя. Загальна атмосфера творчості, дослідження – важлива риса колективу. Формування виховного впливу колективу на особистість залежить від того, чим і як живе цей колектив. Від педагога залежить, куди спрямувати та чим наповнити життя учнівського колективу.
Вважаю, що кожен вихователь повинен мати витримку, інтелігентність, високу культуру, бути милосердним і гуманним.
 Провідна педагогічна ідея досвіду:
Провідною педагогічною ідеєю досвідує всебічний та гармонійний розвиток особистості
Сутність, технологія досвіду:
Висновки педагогіки відрізняються великою варіативністю, невизначеністю. У багатьох випадках вона лише встановлює норму («учитель повинен», «училище повинне», «учень повинен»), але не забезпечує досягнення цієї норми науковою підтримкою.
Норми, навіть установлені на основі аналізу сутностей педагогічних явищ, це всього лише абстрактні істини. Наповнювати  їх живим змістом буде  мислячий, творчий педагог. Теорія – це абстракція, її застосування – завжди високе мистецтво.
Якби хто-небудь міг досягати високих результатів без знання педагогічної теорії, це означало б непотрібність останньої. Але так не буває: чим складніші завдання доводиться вирішувати вихователеві, тим вищим повинен бути рівень його педагогічної культури. Всі досягнення – від науки, а невдачі  – від її відсутності. В роботі використовуються особистісно орієнтовані технології
Результативність досвіду:
В результаті використання особистісно орієнтованих технологій та інноваційних методик для вихованнявсебічного та гармонійного розвитку особистості учні вирізняються тим, що можуть оцінити свої якості, здібності, позитивні і негативні риси характеру, навчитися поважати себе і оточуючих.
При цьому педагог-вихователь навчається не диктувати, а співпрацювати з учнем. Важливим результатом такого досвіду є розвиток високоморальних рис характеру в учнів, виховання духовно розвиненою, мобільною в своєму розвитку людини, яка набуває досвіду з вирішення реальних проблем
Поширення досвіду на обласному рівні:
Досвід поширюється як на обласному, так училищному рівнях.
  • Виступи на семінарах, та заняттях слухачів курсів підвищення кваліфікації
  • Виступи на педагогічних радах в міжатестаційний період
  • Виступи на методичних комісіях з обговореннях виховних годин

Немає коментарів:

Дописати коментар